Kryptowaluty

OBSŁUGA PRAWNA branży KRYPTOWALUT

Kancelaria Adwokacka Profesora Konrada Zacharzewskiego oferuje kompleksową obsługę prawną uczestników rynku walut cyfrowych, świadcząc usługi doradcze i opiniodawcze oraz prowadzenie spraw spornych, a także obsługę transakcyjną. Adresatem tych usług są emitenci kryptowalut, pośrednicy rynkowi (giełdy i kantory kryptowalutowe) oraz osoby inwestujące w kryptowaluty. Jako prawnik o wąskiej specjalizacji dotyczącej rynków walut cyfrowych jestem w stanie zapewnić profesjonalne wsparcie wszystkim uczestnikom rynku kryptowalut.

Świadczone przez Kancelarię wysoko wyspecjalizowane usługi w tej dziedzinie są zaadresowane przede wszystkim dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kryptowalut, w tym dla emitentów nowych tokenów (kryptoaktywów) w ramach ICO, pośredników rynkowych (czyli giełd i kantorów) oraz użytkowników technologii blockchain. Świadczę też pomoc prawną dla osób poszukujących fachowego wsparcia w sporach na tle obrotu kryptowalutami oraz dla osób planujących inwestycje w waluty cyfrowe (kryptoaktywa, tokeny).

W ramach tej specjalizacji wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności gospodarczej z prawem, nie wyłączając zagadnień na styku obrotu kryptowalutami oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jestem w stanie profesjonalnie ocenić legalność planowanych przedsięwzięć oraz projektów, w tym emisji walut cyfrowych (kryptoaktywów, tokenów) w ramach ICO. Oferuję też przygotowywanie kompletu dokumentów informacyjnych, składających się na tzw. białą księgę (white paper) wraz z dokumentacją towarzyszącą.

Problematyką kryptowalut zajmuję się od 2012 roku, początkowo w ramach działalności naukowej, a potem już w praktyce prawniczej – jako opiniodawca oraz wykonawca ciekawych i wymagających projektów (m.in. regulaminy giełd, procedury zgodności, licencjonowanie, dochodzenie roszczeń).

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem kryptowalut towarzyszy mi więc jako prawnikowi od długiego czasu (zaliczam się do nieformalnego grona „seniorów”). Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat – „Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego”, „Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego” oraz „Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi„. Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego – „Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” oraz „Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”. Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kierowałem przygotowaniem pracy naukowo-badawczej pt. „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”. Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu kryptowalutami, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance). W grudniu 2018 roku powierzono mi obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Kancelaria prawna — kryptowaluty

W Kancelaria Adwokackiej Profesora Konrada Zacharzewskiego Klienci otrzymują usługi doradztwa związanego z rynkiem kryptowalut na wielu poziomach. Wąska specjalizacja, jaką bez wątpienia są kryptowaluty, wymaga kompleksowej znajomości przedmiotu, dlatego swoją wiedzą wspieram nie tylko strony sporów, ale również emitentów walut cyfrowych, pośredników oraz wszystkich zainteresowanych inwestycjami na rynku walut cyfrowych. Szczególną uwagę poświęcam zagadnieniom związanym z działalnością gospodarczą w sektorze kryptowalut.

Kryptowaluty a działalność gospodarcza

Ocena zgodności z prawem planów inwestycyjnych i biznesowych działalności gospodarczych na rynku kryptowalut jest niezbędna z punktu widzenia takich zagadnień, jak zapobieganie finansowaniu terroryzmu czy legalny obrót walutami cyfrowymi. Jako prawnik — jeden z niewielu wyspecjalizowanych w temacie kryptowalut — opiniuję projekty oraz przygotowuję potrzebne dokumenty informacyjne.

Doradca do spraw kryptowalut

Jako doradca w sprawach związanych z rynkiem walut cyfrowych, świadczę usługi prawne na zlecenie inwestorów, działalności gospodarczych, emitentów, a także współtworzę regulaminy giełd i opiniuję projekty. Pomagam również w rozliczaniu kryptowalut oraz kompleksowo wyjaśniam kwestie sporne. Wieloletnie doświadczenie — zarówno teoretycznie związane z prowadzonymi badaniami naukowymi, jak i praktyczne wyniesione ze spraw, w które się angażuję — pozwala mi podejmować się ciekawych projektów, dla których znajomość tak wąskiej specjalizacji jest niezbędna.

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338