Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze publiczne reguluje zasady funkcjonowania działalności gospodarczych w różnych zakresach. Obejmuje między innymi koncesjonowanie działalności, zasady prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne, prawo ochrony konkurencji, nadzór bankowy, prawo obrotu instrumentami finansowymi i wiele więcej. Oferta mojej kancelarii skierowana jest przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, jak również ich akcjonariuszy czy wspólników.

Prawnik: prawo gospodarcze

Jako doświadczony adwokat oraz pracownik naukowy świadczę usługi prawnicze w wąskich specjalizacjach, do których zalicza się między innymi prawo gospodarcze. Z doświadczenia wiem, że skomplikowane sprawy i konflikty wymagają kompleksowego podejścia oraz pełnego profesjonalizmu. Łącząc stanowisko profesora z praktyką w mojej kancelarii adwokackiej w Toruniu, zapewniam moim Klientom dostęp do fachowej wiedzy, którą dzielę się także ze studentami oraz czytelnikami publikacji naukowych.

Kancelaria adwokata specjalizującego się w prawie gospodarczym

Podejmuję się współpracy w zakresie obsługi prawnej obrotu gospodarczego i sporów odszkodowawczych dla przedsiębiorców. Ponadto zapewniam merytoryczne wsparcie w sprawach związanych na przykład z naprawą szkody, wypłatą zysku lub odsetek od udziału kapitałowego, ze sporami korporacyjnymi, a także z rozwiązaniem spółki czy zaskarżeniem uchwał wspólników. Moi Klienci mogą mieć pewność, że otrzymują profesjonalne wsparcie adwokata o wąskiej specjalizacji oraz obszernej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego. Zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Zasady współpracy, gdzie za pomocą formularza można skontaktować się z moją kancelarią w Toruniu.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem kryptowalut towarzyszy mi więc jako prawnikowi od długiego czasu (zaliczam się do nieformalnego grona „seniorów”). Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat – „Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego”, „Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego” oraz „Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi„. Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego – „Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” oraz „Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”. Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kierowałem przygotowaniem pracy naukowo-badawczej pt. „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”. Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu kryptowalutami, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance). W grudniu 2018 roku powierzono mi obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338