Tokenizacja firmy

Tokenizacja firmy

Jedną z usług świadczonych w mojej kancelarii prawnej jest kompleksowe wsparcie w zakresie tokenizacji firmy. Przekształcanie wartości określonych aktywów przedsiębiorstwa w zasoby cyfrowe w ramach technologii blockchain wymaga bowiem podjęcia niezbędnych kroków na różnych etapach procesu, od wyboru formy prawnej emisji po opracowanie białej księgi (white paper). Oprócz usług doradczych w dziedzinie tokenizacji firm oferuję również specjalistyczne wsparcie w tym zakresie dla kancelarii prawniczych obsługujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne planujące wejście na rynki cyfrowe.

Wsparcie specjalisty w dziedzinie tokenizacji spółek

Specjalizuję się w tokenizacji firm w ramach ICO (Initial Coin Offering), jednej z najpopularniejszych form emisji tokenów, na którą decydują się na przykład spółki poszukujące sposobu na pozyskanie kapitału do realizacji inwestycji. Świadczone przeze mnie usługi obejmują zatem doradztwo między innymi w obrębie analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb, planowania ilości emitowanych tokenów, a także przygotowania niezbędnej dokumentacji informacyjnej. Ponadto stale monitoruję zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Tokenizacja firm — usługi Kancelarii Adwokackiej Profesora Konrada Zacharzewskiego

Oferta obsługi prawnej w dziedzinie tokenizacji skierowana jest do spółek z całego kraju. Jako prawnik, a także wykładowca akademicki i kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dysponuję rozległą, kierunkową wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dzięki temu gwarantuję profesjonalne usługi doradcze w zakresie emisji tokenów, ale również kryptowalut oraz technologii blockchain.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem kryptowalut towarzyszy mi więc jako prawnikowi od długiego czasu (zaliczam się do nieformalnego grona „seniorów”). Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat – „Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego”, „Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego” oraz „Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi„. Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego – „Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” oraz „Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”. Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kierowałem przygotowaniem pracy naukowo-badawczej pt. „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”. Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu kryptowalutami, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance). W grudniu 2018 roku powierzono mi obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338