Zakładanie spółek

Zakładanie spółki: Bydgoszcz lub Toruń

Rozpoczęcie działalności na rynku wymaga nadania jej odpowiedniej formy prawnej. W przypadku firmy prowadzonej przez więcej niż jedną osobę może ona przyjąć formę spółki, czyli działalności gospodarczej założonej i prowadzonej przez osoby fizyczne, jak również prawne. Działalność taka oparta jest na statucie lub umowie. Moim Klientom z Torunia, Bydgoszczy oraz innych miast w Polsce oferuję kompleksową pomoc prawną w zakładaniu wszelkiego rodzaju spółek, takich jak:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • spółka jawna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna, spóła partnerska
  • lub spółka cywilna.
Klientom, którzy nie są pewni co do formy prawnej dla powyższych dzielności, udzielam wyczerpujących wyjaśnień dotyczących różnic, jakie pomiędzy nimi zachodzą.

Sprawne zakładanie spółek z pomocą adwokata

W przypadku osób, które nigdy nie miały do czynienia z zakładaniem spółki taki proces może trwać nawet 6 miesięcy. Dlatego też rozsądnym wyjściem jest udanie się po pomoc do adwokata, który pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów regulujących wewnętrzne działanie firmy, a tym samym skróci cały proces. Kancelaria Adwokacka Profesora Konrada Zacharzewskiego to miejsce, gdzie Klienci uzyskają kompleksową pomoc w zakresie zakładania spółek różnego rodzaju — zarówno na terenie Bydgoszczy, Torunia, jak i całej Polski.

Dlaczego warto założyć spółkę z pomocą mojej kancelarii adwokackiej?

Mam 20-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, a także handlowego. Jestem jedynym w Polsce prawnikiem, który łączy kompetencje w wąskiej specjalności prawa giełdowego z rangą kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugą z moich niezwykle wąskich specjalizacji są kryptowaluty — w tej dziedzinie nawiązałem współpracę z kilkoma dużymi podmiotami z rynku walut cyfrowych, a także brałem udział w sprawach medialnych. Dla moich Klientów jestem dostępny zarówno stacjonarnie — w siedzibie kancelarii, jak i mailowo czy telefonicznie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem kryptowalut towarzyszy mi więc jako prawnikowi od długiego czasu (zaliczam się do nieformalnego grona „seniorów”). Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat – „Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego”, „Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego” oraz „Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi„. Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego – „Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” oraz „Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”. Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kierowałem przygotowaniem pracy naukowo-badawczej pt. „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”. Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu kryptowalutami, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance). W grudniu 2018 roku powierzono mi obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338